เคลือบบำรุงดูแลรักษาเครื่องหนังชนิดพกพา FacebookTwitterLine

เคลือบบำรุงดูแลรักษาเครื่องหนังชนิดพกพา
ทำจากกระดาษใยสังเคราะห์แท้ 𝟏𝟎𝟎% ที่ไม่ก่อให้เกิดการเสียดสีหรือทำลายพื้นผิว ของวัสดุเครื่องหนังทุกประเภท 𝐖𝐚𝐱 สกัดจากต้นปาล์มสายพันธุ์ 𝐜𝐚𝐫𝐧𝐮𝐛𝐚 ที่อยู่ในทวีปอเมริกาเท่านั้น 🚩ผลิตด้วยโรงงานที่ดีที่สุด 𝐢𝐬𝐨 𝟗𝟎𝟎𝟐 . ปลอดภัยไร้กังวล ผ่านการทดสอบจากสถาบัน ” 𝐃𝐞𝐫𝐦𝐬𝐜𝐚𝐧 𝐀𝐬𝐢𝐚 ” ไม่มีสารเคมีหรือสารตกค้างใดๆปลอดภัย ต่อผิวหนังทุกประเภท